ÅU debatt.
Insändare & debatt

Ett gemensamt skolcampus är det bästa för undervisningen

19 November 2019 05:00 ÅU 1

I två insändare i ÅU, undertecknade av Tomas Björkroth och Maria Lindell-Luukkonen respektive Lena Johansson, förhåller man sig kritiskt till gymnasierektorernas synpunkter gällande skolbyggnadsprojektet i Pargas stad (ÅU den 12.11). Med hänvisning till dessa insändare

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Bristfällig utredning om idrottshallar, PIF-center har tre hallar

16 November 2019 04:54 ÅU 0

I fredagens ÅU  ingick en bristfällig sammanställning av idrotts- och gymnastikutrymmen i Pargas. Jag vill rätta till uppgiften om utrymmena i PIF-Center. I idrottshallen om 630 kvadrat kan det utövas handboll, innebandy, friidrott, badminton, tennis

No Picture
Insändare & debatt

Blodsbatterier

14 November 2019 17:13 ÅU 0

Batterierna i elbilar, laddhybrider och även i elsparkcyklar innehåller 10-40 procent av tungmetallen kobolt. Merparten av denna härstammar från gruvor i Kongo-Kinshasa. Ett läsvärt reportage finns på http://special.aftonbladet.se/blodsbatterier. Man kan även googla på ordet blodsbatterier.

Insändare & debatt

Skolfrågan i Pargas behöver ses ur ett helhetsperspektiv

13 November 2019 12:04 ÅU 0

Med hänvisning till gymnasierektorernas insändare i ÅU (12.11) efterlyser vi en helhetssyn i diskussionen om hur centrumskolornas fastighetsfråga skall lösas. Innan vi gräver ner oss i två läger och inleder en tvåsidigt ensidig debatt för

No Picture
Insändare & debatt

De moderna banktjänsternas säkerhet

13 November 2019 10:29 Tom Simola 0

Tisdagen den 5.11.2019 ingick i Åbo Underrättelser en artikel om att Aktia försvinner från skärgården. Och från Kimitoön. Någon gång vid årsskiftet. Det betyder att efter årsskiftet så behöver man mera problemavfall än förut för

No Picture
Insändare & debatt

Gymnasiediskussionen i Pargas

13 November 2019 09:43 Tom Simola 0

Jag tycker rektorerna i Pargas gymnasier tar på sig stora stövlar. Inte kan det vara meningen att utbilda våra ungdomar till arbetslöshet. Det finns många branscher där man kämpar för att få kunniga arbetare. I

Insändare & debatt

Bästa beslutsfattare i Pargas stad!

12 November 2019 04:48 ÅU 1

Gymnasieutbildningen växer och utvecklas i enlighet med samhället den omges av. Läroplanen genomgår en total revidering som prövar rådande rutiner och mönster, uppmuntrar till kreativa lösningar, eftertanke och engagemang. Vi undertecknade rektorer känner nu stark

Insändare & debatt

Förvånande journalistik

8 November 2019 15:24 ÅU 0

Det är med förvåning jag läste redaktör Henri Forss (Svensk Presstjänst – SPT) artikel om min ministerstab och professor Halilas utlägg i Lakimiesuutiset. Båda innehåller flera förvånande faktafel. Lite märkligt kan jag också tycka det

No Picture
Insändare & debatt

Uttalande om vikten av en fri diskussion

8 November 2019 13:29 ÅU 0

Vi undertecknade kyrkomötesombud vill försvara yttrandefriheten och religionsfriheten. Att riksdagsledamot Päivi Räsänen kallats till polisförhör har väckt frågan om dessa grundläggande rättigheter fortfarande är i kraft i vårt land. Ifall medborgarna inte kan ge uttryck

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Från Parlamentet: Livet förr och nu

4 November 2019 17:30 ÅU 0

I ”Parlamentet” har vi diskuterat hur man levde förr och hur man lever i dag. Vi har kommit till att allt inte var bättre förr, men undantag finns. Man levde enklare och fordrade mindre. I

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Det är lätt att välja bort kött

4 November 2019 14:37 ÅU 0

Många känner oro och ångest inför klimatkrisen och massutrotningen av arter och skulle gärna vilja lägga om till en mer vegetarisk kost, men finner det svårt. Det finns dock ett effektivt hjälpmedel för detta, och

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Lärarna borde!

1 November 2019 17:22 ÅU 0

Jag följer intensivt debatten kring skolan i Svenskfinland. Det är bra att vår skola debatteras. Målet skall självklart vara att förbättra den ytterligare. Vi vill att vår skola ska vara världsledande. Sakkunniga och tjänstemän inom

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Papper eller digi — då folket  blir äldre

1 November 2019 04:52 ÅU 0

Citerar Statistikcentralen 2019, Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik: 75 procent av 65-74-åriga använder datorn, 37 procent av 75+-åriga, 60 procent av 65-74-åriga använder mobiltelefon, 23 procent av 75+-åriga. (Padda 41 procent / 16 procent)

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Hur minska ungas snusanvändning?

1 November 2019 04:47 ÅU 0

Det förebyggande arbetet som gjorts för att minska på användningen av tobaksprodukter i Finland har gett goda resultat, såtillvida att rökandet har minskat avsevärt under de senaste decennierna. Men när det kommer till snus är

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Kommentar till Osaava Nainen

31 October 2019 05:05 ÅU 0

Osaava Nainen-planeringen startades efter Nordiskt Forum -94 där undertecknad var med i organisationsgruppen med uppgift att kontakta näringslivet för eventuell sponsorering. Nordiskt Forum -94 gav många inspiration till att starta något större även i Finland.

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Inget monument, tack!

31 October 2019 05:00 ÅU 0

Det finns just nu två personer på Facebook, som anser att undertecknad borde få ett eget monument. Bästa kommuninvånare. Förlåt dem. Ty de vet inte vad de gör. Ingmar Forne

ÅU debatt.
Insändare & debatt

”Sjuka åldringar är inte heller sjuka vuxna!”

31 October 2019 04:11 ÅU 0

I fredagens ÅU kom den positiva nyheten att barn och unga flyttas från ÅUCS samjour till en egen jourmottagning. Beslutet har tagits bland annat eftersom de som jobbat inom specialistvården, helt riktigt konstaterat att ”sjuka

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Ge freden en chans, sluta äta djur i november

31 October 2019 04:00 ÅU 1

En mäktig våg av växtbaserade köttalternativ sköljer in över Åbo. Livsmedelskedjorna storsatsar på veganmat. Nu kan du också hjälpa till. November är “World vegan month” då alla är hjärtligt välkomna att anta utmaningen att börja

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Rätt ska vara rätt  – om kvinnomässans ursprung

29 October 2019 04:49 ÅU 0

ÅU skriver om “Osaava Nainen/Kvinnor som kan” mässan i lördagens tidning och beträffande namnet är ett förtydligande på plats eftersom historien tycks ha fallit i glömska. Nordiskt Forum ordnades 1994 i Åbo och Fortbildningscentralen vid

No Picture
Insändare & debatt

Är det EFE eller Kimitoöns förtroendevalda som ska bestämma?

24 October 2019 16:15 ÅU 0

Ja nog må man säga, ni inom Svenska folkpartiet är modiga, som går helt emot kommunstyrelsens demokratiska beslut från 20.5.2019 (där kommunförbundets jurist säger att det inte var något olagligt beslut). I beslutet står följande:

No Picture
Insändare & debatt

Våga bekänna färg i kårvalet

18 October 2019 10:25 ÅU 0

I höst är det igen dags att välja representanter till studentkårens fullmäktige runt om i landet. Kårvalet är ett ypperligt tillfälle för alla studerande att säga sitt om hur den egna studentkåren och det egna

No Picture
Insändare & debatt

Ingen klimatkatastrof i klimatmodellerna

18 October 2019 10:18 ÅU 4

Utan komplicerade klimatmodeller skulle ingen bekymra sig för koldioxidutsläpp, oväder skulle skyllas på naturens nycker, varmt väder på naturlig klimatförbättring efter lilla istiden, torka och översvämning på skogsskövling, utdikning och asfaltering. Men nu går världen

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Vanan är såsom en andra natur

16 October 2019 09:00 ÅU 0

Så skrev Diogenes på grekiska och det översattes till latin av Cicero, medan jag hörde det av min pappa på finska som en visdom under puberteten. Numera har jag börjat tänka mig människans uppförande, personlighet

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Låt inte fler människoliv gå till spillo

15 October 2019 17:00 ÅU 0

Natten till den 24 september tog 22-åriga Nathanael sitt liv i Nykarleby. En vecka tidigare hade han fått sitt andra negativa asylbesked, vilket i praktiken betydde att han skulle utvisas till Afghanistan. Finland har inte

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Färjtrafiken

14 October 2019 13:00 ÅU 0

Jaha, i veckan kunde vi läsa om NTM-centralens upphandling. Vi skärgårdsbor har länge vetat att det inte finns någon konkurrens då det gäller landsvägsfärjorna. Finferries är enda entreprenör. Vi vet också att NTM-centralens tjänstemän inte

ÅU debatt.
Insändare & debatt

”Det finns ju alldeles för mycket hjortdjur!”

14 October 2019 12:30 ÅU 0

Så här under de första dagarna av den massiva jakten på älgar (50 385 individer) och vitsvanshjortar (58 094 individer) funderar jag mycket över jakt och min logik klarar inte av hjort”problemet”. Många klagar på att det

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Pargasbussen 802

14 October 2019 11:55 ÅU 0

Alla ni som har åkt buss till jobbet eller till skolan, och inte bara ”annars” i lugn och ro till Åbo och hamnen: Ni vet alla att det viktigaste är att komma smidigt till Åbo!

No Picture
Insändare & debatt

Stöd till Erica Helin från Västra Nyland

11 October 2019 15:25 ÅU 0

De finlandssvenska socialdemokraternas Västra Nylands krets har hållit sitt årsmöte. Mötet diskuterade den kommande FSD 120-årsjubileumskongressen som ska hållas i Karis sista veckoslutet i oktober. Då samlas finlandssvenska socialdemokrater från hela Svenskfinland för att behandla

No Picture
Insändare & debatt

Lagen förutsätter inte chockhöjda fastighetsskatter i skärgården

4 October 2019 09:04 ÅU 0

I sin insändare (ÅU 12.9.2019) försvarar överinspektör Jukka Backlund de chockhöjda fastighetsskatterna i skärgården. Backlund påstår att ”den giltiga lagstiftningen” skulle ha påtvingat den revidering som lett till att skärgårdsborna debiterats ohanterliga fastighetsskatter på i

No Picture
Insändare & debatt

Fullmäktige borde vara ett verktyg för demokratin

3 October 2019 15:48 ÅU 0

I Pargas Kungörelser (3.10.2019) citeras ett Facebookinlägg av mig där jag anser att Pargas fullmäktiges föredragningslista efter sommarpausen var så kort och intetsägande att tisdagens möte är slöseri både på mötesarvoden och tid. Vad som

No Picture
Insändare & debatt

Måste barn omhändertas för att få gå kvar i sin Åboskola?

2 October 2019 13:44 ÅU 0

Minister Li Andersson har i juni fattat ett beslut om att inte bevilja Lausteen perhekuntoutuskeskus specialskola Satulavuori undervisningslov för de barn som inte är placerade på Lasutis barnskyddsenhet. Detta beslut lever inom barnens familjer som

1 2 3 4 5 25