På Kimitoön ska föräldrarna skjutsa barnen till tandvård

Ja, jag vill läsa mer!

* Kampanjpris 1€ första månaden, därefter ordinarie pris 17,95€
Redan använt kampanjen? Beställ här istället

3 Comments

 1. Samma har det varit i Pargas i många år. De elever som går i periferi skolor måste få skjuts av föräldrarna till tandvården. Tidigare fanns det tandläkarvagn, som kom till skolorna.

 2. Om man läser Hälso- och sjukvårdslagen 30.12.2010/1326 under§16, skolhälsovård, står det bla. följande, punkt 4. att tillhanda mun- och tandvård för eleverna, i vilken ingår kontroll av munhälsan åtminstone tre gånger och efter individuellt behov, samt under punkt 6. om det inte går att kombinera resan med skolresan, svarar kommunen för skäliga kostnader för elevens och en behövlig ledsagares resa i samband med skolhälsovård ( dit hör mun- och tandvård) Jag tog upp den här frågan under hösten 2019, nu citerar jag ett E- postmeddelande 12.09.2019 av Anna-Maija Hamido till mig, alltså Anna- Maija säger bla. Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall kommunen ordna mun- och tandvård för kommuninvånarna. Enligt stadgan om skolhälsovården skall kommunen för eleverna tillhandahålla mun- och tandvård, i vilken ingår kontroll av munhälsan åtminstone tre gånger efter individuellt behov. Vidare, i stadgan sägs det också att om det inte går att kombinera resan med skolresan, svarar kommunen för skäliga kostnader för elevens och en behövlig ledsagares resa i samband med skolhälsovården. Jag frågar, var är problemet, nog är Kimtoöns kommun skyldig att följa lagar och förordningar. Lite fortsättning, nog är det oskäligt att fodra att en förälder att ta ledigt från jobb för alla arbetsgivare kanske inte ger ledigt, ett exempel, en pappa, bor i Kråkvik, jobbar i Skinnarvik, barnen går i Dalsbruks skola. Till poängen. pappan far på jobb i Skinnarvik på morgonen, söka sitt barn från Dalsbruk, köra till Kimito, sedan till Dalsbruk och sedan tillbaka på jobb, det blir väl närmare 100 kilometer att köra. Det här var ett exempel, det gäller nog skolorna i Hitis-Rosala och Västanfjärd också. I budget 2020 och ekonomiplanen 2020- 2022 som kommer att behandlas på fullmäktige 10.02.2020 sägs det följande, anslaget för elevtransporter till tandvården ökas från 1000€ till 4000€, en summa som borde justers lite uppåt.
  Johan Sundqvist
  Medlem av tek. nämnden
  Fullmäktigeledamot
  SDP
  Kimitoöns kommun

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*