SFP i Åbo: Bryt inte mot diskrimineringslagen — reservera Sabinahemmet för svenskspråkiga

SFP i Åbo betonar starkt vikten av att svenskspråkiga får en jämlik behandling i äldreomsorgen i Åbo.

För de äldres välbefinnande är det viktigt att få vård och socialt umgänge på sitt modersmål vid de äldreboenden där de bor.

Vi har tyvärr noterat stadens bekymmer med den svenskspråkiga boendeservicen, och då i synnerhet det faktum att äldrevårdsplatserna vid det svenskspråkiga Sabinahemmet i Runosbackens åldringshem i dagsläget inte reserveras enbart åt svenskspråkiga.

Välfärdssektorns princip att platserna på Sabinahemmet inte kan reserveras enbart åt svenskspråkiga, utan att de ska fyllas enligt behov av den eller de som står i tur oberoende av modersmål har medfört att nu är endast 5 av 20 på Sabinahemmet svenskspråkiga.

Detta leder i sin tur till att svenskspråkiga som står i tur till en boendeplats placeras på avdelningar i en helt finskspråkig miljö eftersom det inte finns plats på den svenskspråkiga avdelningen.

I stället leder denna formellt lika behandling till en i praktiken ojämlik behandling vilket strider mot diskrimineringslagstiftningen.

Enligt lagstiftningen ska en tvåspråkig stad ge en jämlik service åt båda språkgrupperna vilket dagens arrangemang inom välfärdssektorn inte uppfyller.

Att reservera Sabinahemmet för svenskspråkiga, så kallad positiv särbehandling, är i enlighet med diskrimineringslagstiftningen eftersom det syftar till att ge alla invånare en i praktiken jämlik behandling.

SFP i Åbo uppmanar staden att reservera Sabinahemmet för svenskspråkiga för att ge socialvården en möjlighet att följa lagstiftningen och ge de svenskspråkiga åboborna en jämlik äldrevård på svenska.

SFP i Åbo
Anna-Karin Tötterman
Ordförande 

Kjell Wennström

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*