Skolelevernas skjutsar till tandvård inom Kimitoöns kommun

Om man läser Hälso- och sjukvårdslagen 30.12.2010/1326 under §16, skolhälsovård, står det bland annat följande, punkt 4. att tillhanda mun- och tandvård för eleverna. I denna ingår kontroll av munhälsan åtminstone tre gånger och efter individuellt behov, samt under punkt 6. om det inte går att kombinera resan med skolresan, svarar kommunen för skäliga kostnader för elevens och en behövlig ledsagares resa i samband med skolhälsovård (dit hör mun- och tandvård).

Jag tog upp den här frågan med omsorgen och bildningen hösten 2019. Nu citerar jag ett e-postmeddelande 12.09.2019 sänt av Anna- Maija Hamido till mig.  Anna-Maija säger bland annat följande: Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall kommunen ordna mun- och tandvård för kommuninvånarna. Enligt stadgan om skolhälsovården skall kommunen för eleverna tillhandahålla mun- och tandvård, i vilken ingår kontroll av munhälsan för åtminstone tre gånger efter individuellt behov. Vidare, I stadgan sägs det också att om det inte går att kombinera resan med skolresan, svarar kommunen för skäliga kostnader för elevens och en behövlig ledsagares resa i samband med skolhälsovården. Här slutar citatet.

Jag blir mycket förvånad för Anna-Maijas text är det samma som det står i Hälso- och sjukvårdslagen, vad har ändrats i lagen. Lite fortsättning, nog är det oskäligt att kräva att en förälder att ta ledigt från jobb för alla arbetsgivare kanske inte ger ledigt, ett exempel, en pappa som bor i Kråkvik jobbar i Skinnarvik, barnen går i Dalsbruks skola. Till poängen, pappan far på jobb till Skinnarvik på morgonen, söka sitt barn från Dalsbruk, köra till Kimito, sedan till Dalsbruk, och sedan tillbaka på jobb igen, det blir runt 100 kilometer att köra plus förlorad arbetstid för pappan. Det här var bara ett exempel, vi skall också komma ihåg, alla har inte bil eller körkort. Skolskjutsarna till tandvården gäller nog också skolorna i Hitis-Rosala och Västanfjärd. I budgetförslaget och ekonomiplanen som kommer att behandlats på fullmäktige 10.02.2020 sägs det följande: Anslaget för elevtransporter till tandvården ökas från 1000€ till 4000€, en summa som borde justeras lite uppåt. Inte behöver vi inom Kimitoöns kommun följa med strömmen, vi kan göra tvärtom, se till att skoleleverna får skjutsar till tandvården, det skulle ge en mycket bra bild utåt, locka barnfamiljer till Kimitoön, redan en familj skulle betala skatter som skulle täcka hela kalaset.

Johan Sundqvist

Medlem av tekniska nämnden

Fullmäktigeledamot

SDP

Kimitoöns kommun

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*