Skolmaten är en evighetsdiskussion — hur upplever eleverna maten?

Skolmatens smaklighet är en regelbundet återkommande diskussion i hela landet.

Sättet och kanalen hur diskussionen denna gång aktualiserats i Pargas sticker ändå ut.

En av staden avlönad skolhälsoläkare ifrågasätter skolmatens näringsinnehåll och smaklighet på sociala medier.

Man skulle tro att en tjänsteman har bättre fungerande kanaler för att föra fram sin oro och påverka i saken.

Samma kanal verkar också användas av mer vedertagen media (Yle Åboland 5.2) och bra så, även om både politiker och tjänstemän kan uppleva sig bli steget efter i en diskussion som stormar upp via sociala medier.

Då Pargas stad ingick avtal med Arkea och sedermera Kaarea om matproduktion och -leveranser till stadens skolor, grundades också en skolmatsgrupp för uppföljning av såväl överenskommen som upplevd kvalitet.

Den gruppen behöver nu komma ut med de fakta gruppen sitter på: a) uppfyller maten överenskommen kvalitet beträffande t ex mängder och näringsinnehåll samt b) hur upplevs smaken på maten i stadens skolor överlag?

Kostnadsmässigt satsar Pargas klart över medeltalet på skolmaten i jämförelse med andra kommuner (4,02 eur jämfört med det nationella medeltalet på 2,80 eur per portion) – rimligen borde maten då också upplevas minst lika smakfull i våra skolor som annorstädes.

Den diskussion som förs nu har startat lokalt i Nagu men fått medhåll från skolor i andra kommundelar.

Efter att ha följt med diskussionen kommer SFP att initiera en undersökning i skolorna för att utreda hur eleverna upplever skolmaten.

Syftet med undersökningen ska vara att utveckla den upplevda kvaliteten på maten genom att utgå från elevernas önskemål.

SFP kommer också att verka för att föräldrar ska få en möjlighet att diskutera skolmaten med dem som tillreder och serverar den.

Barnens sätt att diskutera skolmaten är en ofta reflektion av hur vi föräldrar förhåller oss till saken.

Därför är det viktigt att alla vuxna som deltar i diskussionen har en verklig och erfarenhetsbaserad bild av dagens skolmat – både beträffande näringsinnehåll och smak.

Tarja Rinne

Fullmäktigeordförande

Mikael Holmberg

Stadsstyrelsens ordförande

Regina Koskinen

SFP:s fullmäktigegrupps ordförande

Tomas Björkroth

Ordförande för SFP:s kommunorganisation i Väståboland

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*